Both Rajmund százados
Katonahőseink

Both Rajmund százados

Both Rajmund százados
(Pozsony, 1917.I.26. – Bad Aibling, 2008.I.4.)
A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián 1939. aug. 20-án avatták hadnaggyá. Ezt követően a sárbogárdi 18/II. zászlóaljhoz került, ahol a 48/4. puskásszázad századparancsnokaként vett részt a visszacsatolt felvidéki, majd az észak-erdélyi bevonulásban 1940 őszén, továbbá a délvidéki hadműveletekben 1941 tavaszán, amellyel mindhárom emlékérmet kiérdemelte. 1942. június 13-án a 18/II zászlóalj segédtisztjeként részt vesz a Don menti harcokban 1943. április végéig. 1943. jún.1-én megkapja a Kormányzói dicsérő elismerés Magyar Koronás bronzérem hadiszalagon a kardokkal kitüntetést, majd 1944. feb. 1-én századossá léptetik elő. Bátorságáért kiérdemelte még a Tűzkereszt I. fokozata koszorúval és kardokkal kitüntetést is.
A harctérre 1944. aug. 13-án vonul be ismét, ahol a védelmi harcokban a Tatár-hágó környékén, a Duna-Tisza közén és szeretett fővárosunkban küzd a végsőkig. A kitöréskor, 1945. feb. 11-én esik Budán szovjet hadifogságba, ahonnan csak 1947 szeptemberében tér haza. 
Forrás: Aradi Gábor – Szabó Péter: A tolnai hadosztály a Don-kanyarban