Katonahőseink

 • Nagy Mózes csendőr főtörzsőrmester
  Katonahőseink

  Nagy Mózes csendőr főtörzsőrmester

  . A kis magyar világ idején jelentkezett a Magyar Királyi Csendőrséghez, ahol alapos ellenőrzés után megkezdhette a próbacsendőri szolgálatát, amelynek során az Ungvári Csendőriskolában végzett járőrtársi tanfolyamot. Itt század elsőként végez, majd a…

 • Sebestyén Béla ejtőernyős főhadnagy
  Katonahőseink

  Sebestyén Béla ejtőernyős főhadnagy

  Katona család sarja, édesapja vitéz Sebestyén Béla vezérőrnagy - akitől megörökölte a vitézi címet, - édesanyja Pongrácz Margit. Hadnagyi rendfokozatát 1939.IX.1-én nyeri el, a 19. gyalogezred I. zászlóaljánál, állomáshelyük Mezőtúron volt. 1942.IV.1-től főhadnaggyá…

 • Sanna Henrik
  Katonahőseink

  Sanna Henrik ejtőernyős százados

  Sanna Henrik ejtőernyős százados (Kolozsvár, 1913.XII.9. - Melbourne, Ausztrália, 1983.I.29.) Római katolikus katonacsalád sarja, édesapja: Sanna Henrik császári és királyi lovastüzér tiszt, édesanyja: borsodi Latinovits Mária. Tényleges katonai szolgálatát 1935-ben kezdi meg Szentesen, a…

 • Szentgyörgyvölgyi Gábor huszárszázados
  Katonahőseink

  Szentgyörgyvölgyi Gábor huszárszázados

  Református családban született, édesanyja Göschel Erzsébet, apja Durkó Gábor császári és királyi huszárszázados, aki 1933-ban változtatta meg vezetéknevüket Szentgyörgyvölgyire. 1933.VIII.30-án avatták hadnaggyá a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián, majd onnan Pécsre vezénylik a…

 • Rajki Dezső rendőr hadnagy
  Katonahőseink

  Rajki Dezső rendőr hadnagy

  Tanulmányai végeztével, 1940.XII.2-án a 17/III. zászlóalj géppuskás századához vonult be tényleges katonai szolgálatra. Elvégezte a tartalékos tiszti iskola I-II. évfolyamát, majd csapattestével részt vett az 1941 áprilisi délvidéki hadműveletben, amellyel kiérdemelte a Délvidéki…

 • Lemberkovics Alajos vezérőrnagy
  Katonahőseink

  Lemberkovics Alajos vezérőrnagy

  1906.VIII.18-án avatják hadapród tiszthelyettessé a Magyar Királyi Nagyváradi Honvéd Hadapródiskolán. Először a trencséni 15. honvéd gyalogezredhez kerül, majd 1914.VIII.28-tól az újonnan felállított m.kir. l.honvéd kerékpáros századnál, - később zászlóaljnál - szolgál különböző beosztásokban,…

 • Szabó-Papp Lóránt huszár főhadnagy
  Katonahőseink

  Szabó-Papp Lóránt huszár főhadnagy

  Római katolikus vallású katona családba született, édesapja Szabó-Papp Károly ezredes, édesanyja Sziklay Viola. 1940.VII.1-én avatták hadnaggyá a Bólyai Műszaki Akadémián, majd onnan Nyíregyházára vezénylik a 4. huszárezred árkászszakasz parancsnokának.

 • Hazslinszky Zoltán őrnagy
  Katonahőseink

  Hazslinszky Zoltán huszárőrnagy

  A hazslini előnevű nemesi családba született, édesanyja: Jakobi Lányi Márta, édesapja hazslini Hazslinszky Géza törvényszéki elnök, vallása református.  A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián 1930.VIII.20-án avatták hadnaggyá, majd Kecskemétre vezényelték az 1. huszárezredhez.

 • Sónyi Hugó II. százados
  Katonahőseink

  Sónyi Hugó II. százados

  Sónyi Hugó II. százados (Rákospalota, 1912.V.21. - Buda, 1945.II.12.) Édesapja Sónyi Hugó I. magyar gyalogsági tábornok, aki 1934-ben magyarosította nevét Solarcz-ról Sónyira, édesanyja Friedmann Alojzia. 1934.VIII.20-án avatták hadnaggyá a Magyar Királyi Honvéd Ludovika…

 • Ághy Zoltán csendőr hadnagy
  Katonahőseink

  Ághy Zoltán csendőr hadnagy

  Ághy Zoltán csendőr hadnagy (Szombathely, 1921.VIII.6. - Albertfalva, 1944.XII.31.) Édesapja vitéz Ághy Zoltán csendőr ezredes, édesanyja Hüttinger Elfrieda. Korán és céltudatosan választotta a katonai pályát, a kőszegi Hunyadi Mátyás Honvéd Középiskola és Nevelőintézet…