Ulrich Károly hadnagy
Katonahőseink

Ulrich Károly hadnagy

Ulrich Károly hadnagy
(Hőgyész, 1910.V.17. – Paks, 1982.VII.4.)
A bajai tanítóképző elvégzését követően, tanítóként kereste kenyerét. Tényleges katonai szolgálatát 1933. július 1. – 1934. október 1. között teljesítette, ez idő alatt végezte el a karpaszományos iskolát is. A tolnai 18/I. zászlóalj szakaszparancsnokaként vett részt a visszacsatolt észak-erdélyi bevonulásban 1940 őszén, majd a délvidéki hadműveletekben 1941 tavaszán, amellyel mindkét emlékérmet kiérdemelte. 1942. június 11-én a 48/I. zászlóalj vonatparancsnokaként részt vesz a Don menti harcokban 1943. április végéig. Hazatérését követően 1943. szept. 1. – nov. 30 között Újdörögdpusztán kiképzőtiszt. A harctérre 1944. aug. 6-án vonul be ismét, ezúttal a 10. gyaloghadosztály 18. gyalogezredéhez, mint másodsegédtiszt, majd védelmi harcokban a Kárpátokban, a Duna-Tisza közén és szeretett fővárosunkban küzd a végsőkig. A kitörés másnapján, 1945. feb. 12-én  tartalékos hadnagyként esik Budán szovjet hadifogságba, ahonnan csak 1947. dec. 3-án tér haza. Bátorságáért kiérdemelte még a két emlékérem mellé, a Tűzkereszt I. fokozata koszorúval és kardokkal kitüntetést is.
Forrás: Aradi Gábor – Szabó Péter: A tolnai hadosztály a Don-kanyarban