Kende György fhdgy. báró
Katonahőseink

Kende György főhadnagy

Kende György főhadnagy

(Cégénydánád, 1921.II.8. – Újmajor Gödöllőnél, 1944.XI.16.)

Régi magyar nemesi család sarja, teljes családi nevén: báró kölcsei Kende György. Római katolikus családban született, édesanyja szintén nemes, pécsújfalusi Péchy Magdolna, édesapja báró kölcsei Kende György földbirtokos.

1942.VI.18-án avatták hadnaggyá a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián. Mint a legtöbb nemesi család fia, ő is a régi katonai hagyományokon alapuló huszárokhoz kerül. 1944.IX.13-tól frontszolgálatot teljesít, gyakorlatilag végig harcol a 10. felderítő osztály huszárszázadának tisztjeként. Biharugra – Kőrösszakál vonalon többször is tartalékként vetik be egységét a legkeményebb helyzetekben. 1944.XI.1-én főhadnaggyá léptetik elő. Folyamatos védelmi harcokat vívva ér, a szeretett fővárosunk pesti oldalán kiépített Attila védvonal gödöllői szakaszához, ahol a Valkó – Dány – Isaszeg védelmi vonalnál 1944. november 16-án délben, aknatalálattól hősi halált hal.

Magyar_Érdemrend_tisztikeresztje_hadidíszítménnyel_és_kardokkal

Hősies halálának ékes bizonyítéka, hogy utólag 1945.II.4-én A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje hadidíszítménnyel és kardokkal kitüntetésben részesítik. Haláláról a veszteségi kartonjára ez a megjegyzés került: „temetését ellenséges tűz miatt el kellett halasztani” – ami szintén jól érzékelteti a harcok hevességét.

Forrás: Bene János – Szabó Péter: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-1945. 143.o.,
v. Lakatos Ferenc: Hej, fiúk, az élet mégiscsak szép! (hadinapló) 331, 332, 333, 341, 396.o.,