• Füles József hadnagy
  Katonahőseink

  Füles József hadnagy

  Református családban születik első gyermekként, később két leánytestvérrel gazdagodik családjuk. Édesapja Füles József főkalauz, édesanyja Puskás Erzsébet, akikkel a Somogy megyei Bolhás településen kezdik el élni életüket, a távoli helyszínekkel teli vasutas életet…

 • Kováts József százados
  Katonahőseink

  Kováts József százados

  A kalocsai tanítóképző elvégzését követően, Döbröközön lett tanító. Tényleges katonai szolgálatát 1931. június 20. - 1932. október 1. között teljesítette a pécsi 8. gyalogezrednél. 1938-ban továbbszolgálatra jelentkezett....

 • Sebestyén Béla ejtőernyős főhadnagy
  Katonahőseink

  Sebestyén Béla ejtőernyős főhadnagy

  Katona család sarja, édesapja vitéz Sebestyén Béla vezérőrnagy - akitől megörökölte a vitézi címet, - édesanyja Pongrácz Margit. Hadnagyi rendfokozatát 1939.IX.1-én nyeri el, a 19. gyalogezred I. zászlóaljánál, állomáshelyük Mezőtúron volt. 1942.IV.1-től főhadnaggyá…

 • Sanna Henrik
  Katonahőseink

  Sanna Henrik ejtőernyős százados

  Sanna Henrik ejtőernyős százados (Kolozsvár, 1913.XII.9. - Melbourne, Ausztrália, 1983.I.29.) Római katolikus katonacsalád sarja, édesapja: Sanna Henrik császári és királyi lovastüzér tiszt, édesanyja: borsodi Latinovits Mária. Tényleges katonai szolgálatát 1935-ben kezdi meg Szentesen, a…

 • Domonkos_György_páncél_százados
  Katonahőseink

  Domonkos György páncélos százados

  Domonkos György páncélos százados (Budapest, 1911.VIII.25. - Vecsés, 1944.XII.26.)Édesapja: György, édesanyja: Tóth Mária, vallása római katolikus. 1933.VIII.20-án avatják hadnaggyá a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián, ahonnan Ceglédre, a 2. huszárezredhez kerül. 1937.XI.1-én főhadnaggyá…

 • Lipták János százados
  Katonahőseink

  Lipták János százados

  Már 10 éves korától a Kőszegi Magyar Királyi Hunyadi Mátyás Honvéd Reáliskolai Nevelőintézetbe került, majd tanulmányait a Pécsi Katonai Főreál Iskolában folytatta, ahol kiváló szorgalmáért többször írásbeli dicséretben részesült. Aurél bátyjával többféle sportban is…

 • Históriák

  Aikelin Sándor és bajtársai

  Aikelin Sándor (Udvari, 1921.VIII.13. - Tapolca, 2019.XI.4.) - az 51. páncélos-gépágyús zászlóaljnál, egy Nimród páncélvadász parancsnokként szolgálta szeretett hazánkat fővárosunk védelmében. Harcolt a Pest előterében kiépített Attila védvonalban, a városban a házak között,…

 • Bakó Barnabás tüzér őrnagy
  Katonahőseink

  Bakó Barnabás tüzér őrnagy

  Magyar nemesi család sarja, édesapja nemes hetei Bakó László, édesanyja: Tömösváry Irma. 1929. augusztus 20-án avatták hadnaggyá a Ludovika Akadémián, 1932.szept.1-től főhadnagy, 1939.nov.1-től százados. Az észak-erdélyi bevonulásban a villányi 15. határvadász üteg parancsnokaként…