Egyesület

Örömmel tesszük közzé, hogy több évtizedes civil tevékenységünket, melyet magánszemélyként önkéntesen végeztünk, a jövőben egyesületi formában folytatjuk a tovább.

Az egyesület adatai:

Katonasír Kutató és Ápoló Egyesület

Nyilvántartási szám: 01-02-0017871
Adószám:19349626-1-42
Bankszámlaszám: HU41 1171 4044 2143 8974 0000 0000

Az egyesület tevékenysége és céljai:

Egyesületünk olyan szakmai szerveződés, amely aktívan támogatja a hadisírgondozást, felhívja a figyelmet a régészet fontosságára, céljának tekinti a hadszíntérkutatás népszerűsítését, együttműködésre törekszik hasonló célú szervezetekkel. Feladatának tekinti megemlékezések és ismertetőtúrák szervezését.

„Katonasír Kutató és Ápoló Egyesület” céljai:

Értékmentés: – A főként Budai-hegyekben található egykori lőállások, bunkerek, fővárosunk légvédelmét ellátó ütegállások rendbetétele, karbantartása. Tanösvények kialakítása, emlék- és ismertetőtáblák állítása, hogy a felnövekvő nemzedékek megismerhessék katona őseik helytállását, erőt meríthessenek katona hőseink bátorságából. Még élő idős emberekkel, veteránokkal riportok készítése, összeállítása, közkinccsé tétele ingyenesen elérhető videó megosztókon.

Hadisírgondozás: – A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság szakembereivel, továbbá a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség (Volksbund Deutsche KriegsGraberfürsorge V,) munkatársaival egyeztetve, munkájukat segítve veszünk részt katonai temetők ápolásában, külön álló, nehezen megközelíthető, elhagyatott katonasírok felkutatásában, felújításában.

Hadszíntér kutatás: – A kiemelten régészetileg védett területeken a Magyar Régész Szövetség munkatársaival egyeztetve, felügyeletük alatt derítés végzése, hadszíntér kutatás és értékmentő munkák elvégzése. Az eddig nem ismert második világháborús tömegsírok, elföldelési helyszínek felkutatása, hogy a fellelt katona, a nemzetiségének megfelelő, erre kijelölt katonai temetőbe kerüljön, vagy a hivatalos szervek által felkutatott rokonsága akarata szerint leljen végső nyughelyére.

Megemlékezés: – Megemlékezések segítése, támogatása. Továbbá önállóan szervezett emlék- és ismertetőtúrák szervezése, amelyben az adott történelmi esemény katonai teljesítménye előtt szeretnénk tisztelegni.

Filmforgatás: – Az anyagi lehetőségektől függően, filmek, dokumentumfilmek készítése, amelyben bemutatásra kerülnének a méltatlanul elfeledett katonahőseink és vértanú papjaink.

Az egyesület Alapszabályzata ide kattintva tölthető le.