Milviusz István hdgy. tablóképe 1944.
Katonahőseink

Milviusz István hadnagy

Milviusz István hadnagy

(Detta, 1921.V.6. – Dunaújváros, 2002.VI.26.)

A Magyar Királyi Bolyai János Honvéd Műszaki Akadémián 1944. augusztus 20-án avatják hadnaggyá. A III. hadtest 52. híradózászlóaljához kerül, amely Krasznahorkáról vonul vissza az esztergomi Mária Valéria hídon át Piliscsaba-Klotildligetre 1944 decemberében. A III. hadtest jelvénye fordított Y volt, s beszédes adat, hogy magyar katonáink hősies helytállásának és az ezzel járó magas veszteségeknek pótlására, amire a budapesti bekerítésbe kerülnek, már harmadszorra töltötték fel e hadtestet. A front közeledtével 1944.XII.20-án Budapestre kapnak bevonulási parancsot. Segítenek a piliscsabai zárdából (ma Piliscsaba, Béla király útja 72. – Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium) apácákat bemenekíteni a Sas-hegyen lévő Notre Dame de Sion zárdába, majd onnan az Üllői út – Ferenc körút sarkán álló Mária Terézia laktanyába szállásolnak be. 1945 januárjában egy vegyes magyar alakulathoz osztják be őket, majd I.14-én eligazításon közlik velük, hogy elesett a M.Kir.Honvéd Ludovika Akadémia, így e vegyes katonai alakulatra hárul az Üllői út vonala a Nagyvárad tértől – a Duna partig terjedő védelmi sáv. I.15-én kapják a visszavonulási parancsot a visszavonulásra a Fehérkereszt Gyermekkórházig (Tűzoltó u.7-9.), amelyet folyamatosan harcolva tesznek meg. Aznap kapnak erősítést egy német – feltételezhetően a Feldherrnhalle páncéloshadosztály – egy páncélosokkal (StuG III. és Pz.V.Párduc harckocsikkal megerősített egységétől. A német katonák parancsnokai a Waffen-SS-hez tartoznak, de a katonáik wehrmachtosok voltak, akik a Tűzoltó utcában a házak egyik ablaksorába lőszeresládákat tettek robbanóanyaggal, majd ezeket a ládákat drótokkal a Tűzoltó utca másik oldalán lévő ablakok egyikéből, a következő nagy orosz rohamnál egy rántással rázúdították a támadó szovjet gyalogságra. E városi harcmodorról ad érzékletes képet Tóth István hadnagy, aki ugyanebben a vegyes magyar harccsoportban harcolt Milviusz Istvánnal együtt:

„Közben az oroszok támadták a Tűzoltó utcai és több párhuzamos utcai német állásokat. A németek hagyták az orosz gyalogság előretörését és a drótokon lévő lőszeresládákat rájuk rontották az erkélyekről és ablakperemekről, ezek az úttestre érve felrobbantak. Néhány orosz a házakba menekült, ezeket azonban az ott várakozó német katonák leküzdötték, így az utcák szinte mészárszékké változtak, annyi volt a megcsonkított orosz holttest.”

E védelmi harcoknál sebesül meg Milviusz István hadnagy a Tűzoltó utcában, akire a Viola utca felől lőttek a szovjetek. Így sebesülten kerül az előre nyomuló szovjetek kezére, s esik hadifogságba.

Felesége, Hadnagy Mária, akivel a háború után köt házasságot, s akitől szerelmük gyümölcseként megszületik Katalin lányuk.

Milviusz István hadnagy esete jól példázza azt a tényt, hogy micsoda óriási véráldozatot hozott nemzetünk szeretett fővárosunk védelmében, s ő, mint híradós tiszt – a megadás, sunnyogás, átöltözés helyett – a védelmi harcot választotta szeretteiért, szülőföldjéért, immáron egy rögtönzött, vegyes harccsoportban. Sírhelye Pusztaszabolcson, az Adonyi úti temetőben található.

Emléke legyen áldott, példás helytállásából és harci szelleméből merítsen erőt a jövő nemzedéke!

forrás: Hingyi László: Budapest ostroma 1944-45 I. 272.o.,
Hingyi László: Budapest ostroma 1944-45 III. 134.o.,
Pénzes János: Emlékek útját járva 250.és 263 o.,
https://www.myheritage.hu/names/istv%C3%A1n_milvius,
https://www.geni.com/people/Istv%C3%A1n-Milvius/6000000048118180455