Ághy Zoltán csendőr hadnagy
Katonahőseink

Ághy Zoltán csendőr hadnagy

Ághy Zoltán csendőr hadnagy
(Szombathely, 1921.VIII.6. – Albertfalva, 1944.XII.31.)
Édesapja vitéz Ághy Zoltán csendőr ezredes, édesanyja Hüttinger Elfrieda. Korán és céltudatosan választotta a katonai pályát, a kőszegi Hunyadi Mátyás Honvéd Középiskola és Nevelőintézet elvégzése után, a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián folytatta tanulmányait, ahol 1943-ban avatták hadnaggyá. Rohamtanfolyamon vett részt, ahol bátorságáról fennmaradt az az eset, amikor a Vécsey kézigránátot rohamsisakban fekve, fejétől mindössze 25 cm-re robbantotta fel.Fővárosunk védelmében a galántai csendőr zászlóalj kerékpáros szakaszparancsnokaként harcolt.

A kerékpáros század rövid idő leforgása alatt több súlyos támadást kapott, 152 fős létszámából két nap leforgása alatt 54 harcképes csendőr maradt. A leharcolt századot kivonták az arcvonalból. Valószínűleg ekkor esett el vitéz Ághy Zoltán csendőr hadnagy szakaszparancsnok, aki csendőrei visszavonulásának fedezésére a tenyészállatvásár-telepen maradt vissza az elhagyott védővonalban lőszerrel és gránátokkal.

Hősi halálának helye és ideje, az akkor még Buda déli előterében, Albertfalvánál 1944. december 31-én történt.Más forrás szerint, a Svábhegy védelmében halt hősi halált, ideiglenes sírja a Komondor utca egyik villaépületének kertjében volt. Halálával örök példaképe marad a bajtársiasságnak, a társait fedező, önfeláldozó katonatisztjeink egyikének.

Forrás: Bajtársi Levél csendőr folyóirat 1966.júl-szept. száma,
Sőregi Zoltán: Adalékok Budapest ostromában harcoló csendőralakulatok történetéhez,
A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia és a testvérintézetek összefoglalt története 1830-1945 II. kötet,
külön köszönet Németh Tamásnak gyűjteménye önzetlen közléséért.