Tevékenységeink

Magyar katonák újratemetése a Fiumei úti Sírkertben

2023. november 22-én egyesületünk meghívást kapott a Fiumei úti Sírkert 52-es parcellájában tartott, az év során exhumált magyar katonák ünnepélyes újratemetésére, ahol Mélion József tartalékos százados is végső nyughelyet kapott.
A százados sírhelyének megtalálásban és feltárásában aktívan részt vett egyesületünkből Polgár Zsolt és Dávid László. Velük együtt az újratemetésén egyesületünk képviseletében Szőnyi Gábor, Szőnyi Sára és Pócsik Viktor Egon is részt vett.
A rendezvényen Maruzs Roland, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnok-helyettese ismertette: idén 16 vármegyéből, 48 helyszínről 460 katona exhumálását végezték el, ebből 396 volt magyar, 37 német, 15 szovjet, 3 román, 9 elhunyt esetében pedig nem volt megállapítható a haderő.
A Fiumei úti Sírkert 52-es parcellájában most 118 magyar hősi halottnak adták meg a végtisztességet, köztük volt egy felravatalozott koporsóban Kindl István ezredes, aki a 12. tábori pótezred parancsnokaként 1944. szeptember 21-én az Arad környéki harcokban halt hősi halált. Emellett négy kiemelkedő katona eltemetésére is sor került, akik a tiszti arany vitézségi érmet érdemelték ki az első világháborúban, közülük egy katona hősi halált halt.
A rendezvényen beszédet mondott Szalay-Bobrovniczky Kristóf Honvédelmi Miniszter, aki elmondta, hogy a 118 első és második világháborúban hősi halált halt katona közül eddig 60 ember személyazonosságát sikerült megállapítani. A parancsnok koporsóját Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök és Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök imádsága után kísérték végső nyughelyére. A megemlékezés végén mások mellett mi is elhelyeztük koszorúnkat az egyesület nevében

A Katonasír Kutató és Ápoló Egyesület céljai között kiemelt fontosságú katona hőseink emlékének ápolása, ezért örömmel veszünk részt minden ilyen jellegű kezdeményezésben.
A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra évtizedei alatt még csak beszélni sem volt szabad magyar katonáink hősies helytállásáról a haza védelmében, akik legtöbbször jelöletlen sírokban, méltatlan módon voltak eltemetve. Rokonaiknak és szeretteiknek a legtöbb esetben az sem adatott meg, hogy méltó búcsút vegyenek tőlük, abszurd módon helyettük a megszállók által megrendelt, sokszor valótlan vagy elferdített történelmi eseményeknek emléket állító torz obeliszkek előtt kellett, minden év április 4-én a magyar nemzetnek ünnepelni győzelmüket felettünk.
Jellemző a hazug kommunista történetírásra, hogy még ezt a dátumot is meghamisították, mivel a magyarországi harci cselekmények jóval később értek véget. A nemzet nagy adósságát törleszti katonahősei felé, amikor ennyi évtized után végre méltó módon emlékezik meg róluk.
Legyen példájuk iránytű a jövő nemzedék felé, mert megtették, amit megkövetelt a Haza.

DICSŐSÉG A HŐSÖKNEK!

Pócsik Egon Viktor
Katonasír Kutató és Ápoló Egyesület

További cikkek az eseményről:
https://honvedelem.hu/hirek/ha-eltemetjuk-az-utolso-hosi-halottat-is.html
https://demokrata.hu/magyarorszag/a-haborunak-akkor-lesz-vege-ha-eltemetjuk-az-utolso-hosi-halottat-is-757685/

A borítókép forrása: HMZRINYI.HU