Tevékenységeink

A „Négy Katona sírjának” felújítása

15 évvel ezelőtt, hosszas kutatást és terepbejárást követően sikerült megtalálnom a „Négy Katona sírja” helyszínét a Kis-Hárs-hegynél, a Széher út végénél kezdődő erdőben. A sírhelyet a korabeli térképek hibásan jelölték, megtalálásához a környékbeliek nyújtottak segítséget. A sírokat korábban már exhumálták, ezért feltárt sírok meglehetősen rossz állapotban voltak. Bajtársaimmal a helyszínt akkor rendbe tettük, és emlékhelyet alakítottunk ki.
A sírokon fakereszteket állítottunk, melyek felett nem múlt el nyomtalanul az idő.

2021. október közepén tíz fős baráti társaságunk szerszámokkal és a felújításhoz szükséges anyagokkal felszerelkezve indultunk útnak. A sírokhoz korábban egy lépcsősor vezetett, melyet 15 év vasfoga és az időjárás egy nehezen járható lejtővé alakított. Ami a korábbi lépcsőkből még megmaradt, azt elbontottuk, és egy új lépcsőt építettünk, ügyelve arra, hogy a környező fák gyökereiben ne tegyünk kárt.
Polgár Zsolt barátommal korábban megbeszéltük, hogy a fakereszteket jóval tartósabb fémkeresztekre cseréljük, melyet Ő készített el. A korábbi fakereszteken található táblákat is újra cseréltük, melyeket az az ismerős hölgy készített el – ingyen, aki a Garancsi-tó melletti német katonasírra is készítette a táblát.
A táblákon a szöveg nem változott:
„Ismeretlen magyar hős.
Életüket áldozták a bekerített Budapestről indult kitörés során.
1945. február 11.
Hadak Útján találkozunk”

A jelképes, exhumált sírokat egységessé tettük a korábbihoz képest, a kereszteket egy vonalban, szintezve rögzítettük.
Bajtársaimmal egy hétvége alatt végeztünk a munkával, bízva abban, hogy ismét 15 évre biztosítottuk az emlékhely méltóságát. Ezúton is köszönjük mindenkinek a támogatást és részvételt!