Rátz Tibor főhadnagy
Katonahőseink

Rátz Tibor főhadnagy

nemes nagylaki Rátz Tibor főhadnagy (1920 – 1945) Ludovikát végzett tüzér tiszt, 1941-ben kezdte meg katonai szolgálatát hadnagyi rendfokozatban. 1944-ben kerül át főhadnagyként az új, és egyben elit fegyvernemhez, a rohamtüzérséghez. Az 1. Rohamtüzér osztály 1. üteg parancsnokaként harcol a Keleti fronton, majd hazánk területén. Szeretett fővárosunk ostromakor számos esetben hívták segítségül Zrínyi rohamlövegével, így számos esetben hol Pesten, hol Budán volt bevetésen. Visszaemlékezők említik, hogy szó szerint nem volt ideje aludni, mert egyfolytában bevetéseken volt. 1944.dec.29-én egységével sikeresen visszafoglalta a Kelenföldi pályaudvart a Budapest őrzászlóalj és a Morlin csoport támogatásával. A rohamtüzérek harci virtusára és bátorságára ékes példa, hogy az egyik rohamtüzér tiszt egészen a XI. Ringló utcáig nyomult előre, több száz oroszt megfutamítva, majd bement a menyasszonyáért a jobb első házba. Érdekességnek megjegyzendő, hogy Rátz Tibor főhadnagy édesapja az a Rátz Jenő (1882-1952), aki Magyarország honvédelmi minisztere volt a Sztójay-kormányban 1938.05.14 – 1938.11.15 között. Így kapcsolatai révén bármilyen más biztonságosabb területre és kényelmesebb beosztásba helyezhette volna fiát, ehelyett az elit fegyvernemhez tartozó rohamtüzérségnél szolgálta szeretett hazánkat.Sebesülten esett szovjet fogságba Buda elestekor. A fogságából szökni próbált, ekkor egy szovjet őrtől halálos sebet kapott, amelybe belehalt.
 

Forrás: Hingyi László: Budapest ostroma lll. kötet 136.o. és 173.o.