Varga László vadászpilóta emléktábla
Tevékenységeink

Emléktábla avatás: Varga László vadászpilóta

Beszámoló Varga László pilóta emlék- és ismertetőtábla avatásáról, amely 2019. december 14-én történt:
Hála Istennek, csodás időben avathattuk fel Varga László vadászpilóta emlék- és ismertetőtábláját a Telki-hegyen. Egy alulról szerveződő kezdeményezés során, amely a hősi halált halt katonáink emlékének ápolását tűzte ki célul, újabb tábla állításnak lehettünk részesei.


Csodás érzés, hogy részese lehettem e folyamatnak, amely során példás összefogásnak, nemes hozzáállásnak lehettem tanúja. Légrády Lajosnak, a Magyar Roncskutató Egyesület tagjának, repüléstörténeti régész szakembernek, elévülhetetlen érdeme, hogy a gombaszedők által talált repülőgépből származó apró tárgyaktól, egészen a vadászgép és annak magyar pilótájának beazonosításáig, kutatta e témát. Keszléri József úrnak, a Pilisi Parkerdő Zrt. erdészetvezetőnek, aki a roppant nagy munkát igénylő afrikai sertéspestis okozta állomány pusztulás ellenére, szakított időt erre, s remek szakember gárdájával, igazi csapatmunkával biztosította a tábla szép keretét, illetve a helyet az emléktáblának. Külön köszönet, hogy a helyi plébános úr helyszínre utaztatását megszervezte, hogy így az emléktábla felszentelésével, egyházi szertartással, nagyban sikerült emelni a megemlékezés színvonalát. Mészáros Attila nagykovácsi lakosnak, hegyimentőnek, azt a sok fáradozást, szervezést, amelynek köszönhetően, Varga László vadászpilóta idős testvérét, Erzsikét, s unokáit, dédunokáit az avatás helyszínére irányította, illetve szállította. Ugray Csaba koronaőrnek, aki Magyar Királyi Honvéd hagyományőrző csapat vezetőjeként, Géza nevű bajtársával önként eljött, hogy korhű egyenruhában, katonai tiszteletadással adózzon Varga László vadászpilóta emléke előtt. Polgár Zsolt barátomnak, aki egy hazafias szervezet tagjaként, immáron sokadszor jött önként segíteni furgonjával, szerszámaival, szakértelmével, hogy a tábla elkészülhessen, stabilan állhasson.

A 11 órakor megkezdett tábla avatón, elsőként Keszléri József úr köszöntötte házigazdaként, a megemlékezésre egybegyűlteket.A rövid megnyitót követően, Keszléri úr, Légrády Lajos kutató szakemberrel együtt leplezte le, a nemzeti színű szalaggal átkötött emléktáblát. Majd Légrády Lajos részletesen ismertette a megtalálás, a kutatás folyamatát, s mindezt olyan élvezetesen, hogy mindenki számára érthetővé vált, a közel két évtizedet felölelő kutatómunka.Ezt követően, a plébános úr kérte, hogy énekeljük el együtt a Magyar Hímnuszt. Szép beszédében, az evangélium szavainak idézésén át, egészen személyes gyermekkori emlékeit is megismerhettük példabeszédében. Közös ima, Miatyánk, végül a Szózat hangzott el, – valamennyi megkezdése előtt, – a két magyar hagyományőrző fegyverrel tisztelgett, példásan katonásan, szemet gyönyörködtetően.Legvégül a koszorúzás, virágok elhelyezése zárta a megemlékezést Varga László vadászpilóta emlék- és ismertetőtáblájának talapzatánál.
Szeretnék köszönetet mondani minden megjelent embernek, külön elismerés illeti azokat a megemlékezőket, akik az Alföldről, illetve Szekszárdról érkeztek, nemes jelenlétükkel üzenve, hogy a távolság, nem akadály.  
Köszönöm, hogy egy ilyen szép, lélekemelő megemlékezés részese lehettem.
Varga László vadászpilóta emlék- és ismertetőtábláját bárki felkeresheti a Telki-hegyen, ha Telki felől, a zöld + jelzésen, az Anna Vadászlak irányába halad. A tábla a dózerút mellett, a hegy tetején húzódó nagyívű útkanyarulatban található.

Beszámolók az eseményről:
https://parkerdo.hu/parkerdo/masodik-vilaghaborus-pilotanak-allitottak-emleket-budai-hegysegben/
https://28h.hu/esemeny/emlektabla-avatas/

Varga László adatlapja:
https://kitores45.hu/katonahoseink/varga-laszlo-vadaszpilota/