Takátsy Gyula alezredes
Katonahőseink

Takátsy Gyula alezredes

Takátsy Gyula alezredes
(Tiszaroff, 1892.IV.1. – Vác, 1957.IX.28.)Hazafias, római katolikus, nemesi családban született.
Édesapja, Takátsy Gyula a Közép-Tiszai Ármentesítő Társulat igazgatója, édesanyja: kecskeméti Kormos Anna.
1912. VIII. 18-án avatták hadnaggyá a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián, majd két évre rá előléptetik főhadnaggyá. Az l. világháborúban 25 hónapot töltött hadműveleti területen, az 5. honvéd huszárezred kötelékében, számos kitüntetést kiérdemelve. A háború végén, 1919-ben fél évre hadifogságba került. Szabadulását követően, 1920-ban századossá léptetik elő, egy csendőr tanzászlóaljhoz kerül kiképzőtisztként. Kiemelkedő lovas tehetségére felfigyelve, az örkénytábori Lovagló- és Hajtótanárképző Iskolára küldték, amelynek 1940 decemberétől a parancsnok helyettese lett. 1930-ban őrnaggyá, 1936-ban alezredessé léptették elő, ezen idő alatt szolgált Pécsett, Szentesen és Baján lovaskiképző tisztként – főként csendőr – alakulatoknál. 1944 elejétől harctéri szolgálatot lát el, megjárta a fehérorosz, galíciai és lengyel frontot. Budapesten a szovjet erők háta mögötti „fehér partizán” erők kiképzésével megbízott Fővezérség Különleges Csoportjához került, majd fővárosunk ostroma alatt, a legendás Prónay Pál alezredes vezette harccsoport helyettes parancsnoka lett. Prónayval való ismeretsége, még a nemzetidegen proletár diktatúra terrorja és a gyalázatos trianoni békediktátum elleni szabadságharcos időkre nyúlik vissza, amikor Prónay különítményében szolgált. A Prónay különítmény egyik egységéről, egy hősies helytállásról maradt fent egy rövid részlet:

A Szépjuhászné-nyeregről a Hárshegy oldalának erdőségén át északi irányban, a Hűvösvölgy felé előrenyomuló szovjet egységek 1944.dec.25-én hajnalban körülvették Prónay Pál központi hungarista harccsoportjának útbiztosító ékét, mely a Hidegkúti út – Nagykovácsi út kereszteződésében a mai benzinkút helyén álló házban állomásozott. A nyilasok december 26 reggeléig védekeztek a villa kertjében, majd a villában, míg az összes pártszolgálatos el nem esett.

Takátsy Gyula alezredes a kitörés előtt 1 nappal esett szovjet hadifogságba 1945. II. 10-én. 1948-ban a kommunisták koholt vádak alapján letartóztatták, 10 év börtönbüntetésre ítélték. A váci fegyházból – a szintén Budapest ostromában részt vett – András Sándor repülőezredes által szervezett fogoly kitöréskor szabadult az 1956-os szabadságharcunk alatt.
Forrás: Bene János – Szabó Péter: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-1945
Kántás Balázs: A fekete hadsereg (tanulmány a Kettőskereszt Vérszövetség katonai titkos társaság 1920-as évekbeli működéséről)
Ungváry Krisztián: Budapest ostroma könyvéből idézi Hingyi László: Nyilas hungarista pártszolgálatosok, 3. oldalról