Szűcs Ervin II. százados
Katonahőseink

Szűcs Ervin II. százados

vitéz Szűcs (másutt: Szűts) Ervin II. százados

(Budapest, 1911.VIII.28. – 1945.II.?) 

Hivatásos páncélos százados (1942. április 1.). A Ludovika Akadémián 1933. augusztus 20-án avatták gyalogos hadnaggyá, majd csapatszolgálatát a kecskeméti „Zrínyi Miklós” 7. honvéd gyalogezrednél kezdte meg. 1937. október 1-jén, az 5. határőrkerületi parancsnokhelyettes állományába helyezték át Gyulára, majd 1939. október elsején a jászberényi „Kiss Ernő altábornagy” 9. kerékpáros zászlóaljhoz. A páncélos csapatnemhez 1941. július elsején vették át. A jászberényi 32/III. zászlóaljnál – még főhadnagyként a III. géppuska század parancsnokaként – vezette a rohamkiképzést. A keleti fronton 1941. augusztus 25. és 1941. december hó között szolgált a jászberényi 9/4. könnyűharckocsi század szakaszparancsnokaként, ahol 1941 nyarán a Dnyepr menti harcok alatt, a 4. harckocsi századot vezeti. Még 1941. október 1-jén a rétsági 2/I. harckocsi zászlóaljhoz helyezték át, de rövidesen visszakerült Jászberénybe, ahol 1941. december 1-jétől a 31. önálló harckocsi zászlóaljnál szolgált. 1942. áprilistól hivatásos páncélos százados lett, majd október elsejétől a jászberényi 1/II. harckocsi zászlóalj 5. nehéz harckocsi századának parancsnokaként tevékenykedett. A magyarországi hadszíntéren 1944 őszén került az 1. páncéloshadosztály törzséhez. A budapesti ostromgyűrűben az 1. gépkocsizó lövészezred parancsnokságát vette át. Szinte végig az első vonalban harcolt fővárosunk ostroma alatt, kezdetben az Attila védvonal Vecsés – Ferihegy szakaszán, végül a gyűrűből való kitörés során, 1945. február 15-én nyoma veszett. 

Kitüntetései: Tűzkereszt 1. fokozata, Erdélyi Emlékérem. Tanfolyamai: századparancsnoki (1936), páncélos átképző (Esztergom-tábor, 1941. február 1–június 30., 1943. szeptember 9–1944. június 1.).

Forrás: HIM KI Szűcs Ervin 80404. sz.ti.ogy.
Babucs Zoltán–Maruzs Roland: „Jász vitézek rajta, előre!” A jászberényi kerékpáros és harckocsi zászlóalj története (1921–1945). Puedlo Kiadó, Budapest–Nagykovácsi. 2007. 47–48.o.
Babucs Zoltán: Jászsági honvédek a II. világháborúban I. kötet
Babucs Zoltán: Jászsági honvédek a II. világháborúban II. kötet 27.o.
Hingyi László: Budapest ostroma III. kötet 188.o.,

Kiemelt köszönet Babucs Zoltán történész úrnak önzetlen segítségéért.