Szabó-Papp Lóránt huszár főhadnagy
Katonahőseink

Szabó-Papp Lóránt huszár főhadnagy

Szabó-Papp Lóránt huszár főhadnagy
(Budapest, 1919.IV.10. – Budapest, 1988.XI.22.)
Római katolikus vallású katona családba született, édesapja Szabó-Papp Károly ezredes, édesanyja Sziklay Viola. 1940.VII.1-én avatták hadnaggyá a Bólyai Műszaki Akadémián, majd onnan Nyíregyházára vezénylik a 4. huszárezred árkászszakasz parancsnokának.
1943.V.1-én főhadnaggyá léptetik elő, de a frontra csak 1944-ben kerül a 4/I. huszárosztályhoz osztálysegédtisztként, majd ’44.XI.1-től a 4/2. lovasszázad vezetésével bízzák meg. Ekkor már hazánk területén folytak a harcok, így végig halogató, védelmi harcokat vív, egészen a pesti Attila védvonalig vonulva.
Itt sebesül meg 1944.XII.31-én Rákospalotán, ahonnan a budapesti Pajor Szanatóriumba kerül, majd itt is esik sebesülten szovjet hadifogságba az ostrom befejeződésekor. Sebesülése miatt, csak rövid ideig volt hadifogságban, sikerül az új demokratikus hadseregbe felvételt nyernie, ahonnan a kommunisták 1949-es megtorlásakor, – amikor az egykori Horthy hadseregben szolgált kiváló tisztjeinket leszerelték – őt is elbocsájtják. Ezt követően volt napszámos Nyíregyházán, segédmunkás a Diósgyőri Vasgyárban, gombatenyésztő, kocsikísérő és alkalmi munkás. A munka mellett elvégzi a Jogi és Államtudományi Egyetemet, így főkönyvelőként sikerül elhelyezkednie.
Az 1956-os szabadságharcunk alatt, tagja az üzemi munkástanácsnak. Emiatt 1958-ban megfosztják rendfokozatától. Különösen érdekli a török történelem, amelyről útikönyvet ír, mely két kiadást is megért.

Forrás: Bene János – Szabó Péter: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-1945