Gombos Elemér II. páncélos százados
Katonahőseink

Gombos Elemér II. páncélos százados

Gombos Elemér II. páncélos százados
(Debrecen, 1915.IV.18. – Debrecen, 1989.lll.) – [az olimpia.hu oldalon születési helyének Jászapáti van megadva, illetve Jászapáti város honlapján is ez szerepel a hírességeik között]

Édesanyja, Madarász Alice, édesapja – szintén Gombos Elemér –  hivatásos katonatiszt, aki 1943-ban alezredesként megy nyugdíjba. Ennek köszönhetően elmondható, hogy katonás, hazafias nevelést kapott, egy jómódú, katolikus polgári család sarjaként. 

Remek fizikai adottságának köszönhetően neves úszó, sportoló. 1934-ben érettségizik, majd karpaszományosként szolgál az egri 14. honvéd gyalogezredben. Az 1936-os Berlini Olimpián 100 méteres hátúszásban, a LASE (Ludovika Akadémia Sport Egyesület) színeiben képviseli szeretett hazánkat (a világszínvonalú megmérettetésen 17. helyezést ért el katonai akadémikusként).

1938.VIII.20-án avatják hadnaggyá a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián. Avatását követően, a karcagi 6. kerékpáros zászlóaljnál szakaszparancsnok, majd a bajai 16. határvadász zászlóaljnál századparancsnoki beosztást ér el rámenős, tehetséges vezetésének köszönhetően. Részt vesz a felvidéki és az erdélyi bevonulásban, majd a délvidéki hadműveletben, amellyel mindhárom emlékérmet megkapja. 1940-ben főhadnaggyá léptetik elő, még ugyanebben az évben sí tanfolyamon vesz részt Bercsényben és időjelző tiszti tanfolyamon Budapesten. 1942-ben sporttiszti tanfolyamot végez Esztergomban, 1944-ben pedig eléri szolgálataiért a századosi rendfokozatot a páncélos fegyvernemnél, ahova 1943.l.1-től kerül, a jászberényi l. harckocsiezred, II. zászlóaljához Jászberénybe, ahol az 1/8. közepes harckocsi század parancsnokságát vette át. Egységével folyamatosan harcolva részt vesz az Arad környéki, az alföldi és a pesti Attila védvonalban vívott védelmi harcokban, kétszer is súlyos légnyomást szenved, Kiskunfélegyházán könnyebben megsebesül. Ezzel kiérdemli a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje hadiszalagon a kardokkal és az l. osztályú Tűzkereszt 1 sebesülési pánttal kitüntetést, továbbá felterjesztik a Bronz Signum Laudis hadiszalagon a kardokkal kitüntetésre is.

Fővárosunk ostromakor 1945.I.2-án, Kőbányán súlyosan megsebesül szemén és karján (egyes források szerint, a hasán is). A Sziklakórházba kerül, ahol felépülését követően részt vesz a kitörésben, amely során 1945.II.12-én szovjet hadifogságba kerül. A szovjet pokolból 1947.IX.30-án tér haza, s azon ritka szerencsés tiszti életút adatik meg neki, hogy átveszi a Néphadsereg. Ennek köszönhetően a Kossuth Akadémián, majd a Rákosi Mátyás Páncélos Tiszti Iskolán taníthat, természetesen folyamatosan megfigyelik, jelentéseket írnak róla a kommunista rendszer besúgói, ügynökei. Az akkori rendszer beteges üldözési mániájára, koncepciós perek egyikére szomorú példa dr. Szánthó Elemér orvos őrnagy és Mészáros Jenő őrnagy esete, akik ugyanebben a tiszti iskolában teljesítettek szolgálatot, s egy kisebb ételmérgezés kapcsán (hárman kórházba kerültek, 14 katona pedig a gyengélkedőre a hasmenésük miatt) szabotázs, majd a demokratikus államrend megdöntésére irányuló kísérlet miatt lettek halálra ítélve, pár hétre rá kivégezve. Mindketten „Ludovikások” voltak, akárcsak Gombos Elemér alezredes, aki ugyanitt volt iskolaparancsnok-helyettes. 1955-ben alezredesként leszerelik, az esztergomi tiszti klub könyvtárosa lesz, de innen is elmozdítják, s mentőszolgálati ápolóként dolgozik tovább. A kommunizmus bukását és a rendszerváltást már nem éli meg, a politikai változások hajnalán, 1989 március idusán visszaadja lelkét a Teremtőnek.

Forrás: 
Hingyi László: Budapest ostroma 1944-45 III. kötet 335.o., Babucs Zoltán – Maruzs Roland: Jász Vitézek Rajta Előre 115 oldal.,
https://m.militaria.hu/rang/cd/1944/talal-index.php?talalev=1944&talalkod=818,

http://archiv.olimpia.hu/champdata/details/id/22242/,
https://www.kitoresnapja.hu/magyar-eletrajzok/gombos-elemer,
https://www.olympedia.org/athletes/48178,
https://www.magyarhirlap.hu/hetvegi-melleklet/20220611-csalardsagok,
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_CSON_MMF_105/?pg=28&layout=s, https://adatbazisokonline.mnl.gov.hu/adatbazis/szovjet-taborok-magyar-foglyai/adatlap/4A0E8429231A4E99E8B8C9ABF3BFA8AF?search=gombos%20elem%C3%A9r&term=eyJxIjoiZ29tYm9zIGVsZW1cdTAwZTlyIiwiZnEiOnsiZGJfaWQiOnsiNTNjM2JjZTY2ZTQzYmU0ZjIwOTU1NjUxOGMyZmNiNTQiOiIyOTMifX0sInNvcnQiOiJzY29yZSIsImFxIjoiIiwiYXFUeXBlIjoiIn0=&curr=1 (ebben a szovjet hadifogoly dokumentumban tizedesnek írják, de tisztán látszik ciril betűvel a „kap” – azaz kapitány = százados. Emellett a dokumentumban minden egyéb adat egyezik az övével)
Külön köszönet Babucs Zoltán történésznek önzetlen segítségéért.
Győr Béla – Klész László: Katonaolimpikonok

Frissítve 2023.08.04-én: kiegészítések, pontosítások.