Emléktábla2022
Tevékenységeink

Emlék- és ismertetőtábla állítás a Budakeszi feletti Nagy-Sziklafalnál

A Pilisi Parkerdő Zrt. szakembereivel hosszas egyeztetést követően, újabb emlék- és ismertetőtáblát állíthattunk a kitörés útvonalán a Budai-hegyekben. Idén a Budakeszi felett emelkedő Nap-hegyen (463 m), a Nagy-Sziklafalnál található hármas katonasírnál került erre sor 2022.II.19-én, 14 órakor. A hadisíros, mezőőri szolgálat, nemzeti parkos szakemberek véleményét figyelembe véve, kérésükre több ponton is változtattunk a tábla kép- és szöveg tervezetén. E javító észrevételekért, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezető erdészének, Keszléri József úrnak tartozunk köszönettel, hiszen ő koordinálta mindezt kellő alázattal és türelemmel.
A szovjet archívumokból nemrég előkerült kitörés után készült képeket lecseréltük szovjet térképekre, mivel az erre kiránduló családok gyermekeit sokkolná a képeken látható hullák nagy száma. Továbbá megkurtítottuk Cser András főhadnagy visszaemlékezését, mivel abban olyan rész volt olvasható, amelyben a kitörésben őt üldöző szovjet katonákat „fektetett le” géppisztoly sorozatával. Ez az esetlegesen erre túrázó orosz, vagy más szláv nemzetiségű, szovjet katonákkal rokonszenvező embertársaink érzékenységét sértené, ezt figyelembe véve töröltük visszaemlékezéséből ezt a két mondatot. Mindezt végtelen türelemmel fogadta a grafikus munkatárs, aki emellett az esztétikai észrevételeket, javaslatokat is folyamatosan módosította, átszerkesztette a tervezett emléktáblán.
Végül a „Budai kitörés emléktúra” előtti napon, a bejegyzés alatt álló hadszíntérkutató egyesületünkből Polgár Zsolt, Dávid László és Mészáros Attila bajtársaimmal felkerekedtünk, s az erdész szakemberek segítségével és irányításával felállítottuk az újabb emlék- és ismertetőtáblánkat. Kutatásaink alapján, a táblára három kitörésben részt vett katona visszaemlékezéséből idéztünk részleteket, amelyek feltételezésünk szerint, e fennsíkon történhetett, vagy a közeli magaslatok egyikén zajlódhattak le az idézett események.
Az emlék- és ismertetőtábla avatás másnap történt, amelyen a Pilisi Parkerdő Zrt. számos munkatársa mellett, megjelent Pénzes Kálmán erdész úr is, aki a Tarnai-pihenő melletti erdőrésznél állította fel a „Kitörés feszületet”. Emelte a megemlékezéssel egybekötött tábla avatás színvonalát, egy magyar királyi honvédséget hitelesen megjelenítő hagyományőrző bajtársunk, akivel Pénzes Kálmán erdész együtt helyezte el a koszorút, az oktatási alakzatban felsorakozott emléktúrázók sorfala előtt.


Az emlék- és ismertetőtábla a zöld + turistajelzés mentén található Budakeszi és Nagykovácsi között. Budakesziről Telki felé, a Budakeszi szőlőtelep helyközi buszmegállótól nem messze induló zöld + jelzésen a legegyszerűbb elérni, amelyen 1.7 km-t gyalogolva felfelé jutunk el a hármas katonasírhoz, amely mellett került felállításra az emlék- és ismertetőtábla.