• Sebestyén Béla ejtőernyős főhadnagy
    Katonahőseink

    Sebestyén Béla ejtőernyős főhadnagy

    Katona család sarja, édesapja vitéz Sebestyén Béla vezérőrnagy - akitől megörökölte a vitézi címet, - édesanyja Pongrácz Margit. Hadnagyi rendfokozatát 1939.IX.1-én nyeri el, a 19. gyalogezred I. zászlóaljánál, állomáshelyük Mezőtúron volt. 1942.IV.1-től főhadnaggyá…