Dr. Ritsmann Pál
Mártír papjaink

Dr. Ritsmann Pál plébános

Dr. Ritsmann Pál

(Torbágy, 1914.XII.29 – Budapest, 1945.l.16)
Plébános, érseki titkár.
Németajkú földműves családban született (Bián magyarok, Torbágyon németek éltek). A középiskolás tanulmányait az esztergomi Bencés Gimnáziumban végezte, 1933-ban érettségizett, majd a Bécsi Papi Szemináriumban bentlakó növendékként tanult, végül ott szentelték pappá 1938.VII.10-én szentelték. Első szentmiséjét szülőfaluja templomában mutatta be 1938. július 17-én. Szolgálati helyei: Kőszeg, Budatétény, végül 1938-tól káplán a Krisztinavárosi templomban Budán. 1944-től a budapesti érseki helytartósági titkári feladatokat látta el. 1945. január 16-án érte a halál a Budai Királyi Vár elleni légitámadáskor szeretett tanítványai körében, miközben oktatást tartott. A torbágyi családi sírboltban helyezték örök nyugalomra.

Rövid életének fő tevékenységét az oktatás, valamint az elesettek segítése alkotta. Életének tisztasága és egyszerűsége minden ember számára példaként szolgálhatna.

Nevét ma szülőhelyén egy színvonalas német nemzetiségi iskola viseli.

Forrás:  https://biatorbagy.hu/hiressegek/ritsmann_palsulinet.hu