Image_not_avaible
Mártír papjaink

Kajdi Ferenc pap és Laskay (Róth) Antal pap

Kajdi Ferenc (Mánfa, 1884.l.29—Budakeszi, 1945.I.) jezsuita pap, német szakos tanár és
Laskay (Róth) Antal (1909— Budakeszi, 1945.I.) neves karakterológus, akit Szegeden avattak pappá 1939.VI.25-én.
A budapesti Manréza kolostorból mentek ki 1944 karácsonyán Budakeszire, kisegíteni az idős plébánost. Ekkor már a szovjetek tartották ellenőrzésük alatt Budapest nyugati elő területét, s úgy gondolták, hogy Budapestről a németek küldték ki kémkedni a papokat. Gyanújukat erősíthette, hogy Geiger Jakab plébános Zsámbékról már előbb ott volt kisegíteni Budakeszin. Érdekességként megjegyzendő, hogy a közeli települések közül Várnay Lajos törökbálinti káplán és Aubermann Miklós budaörsi plébános még a szovjet csapatok beérkezése előtt Németországba menekült. Kajdi Ferenc és Laskay Antal jezsuita pátereket elfogták, majd kémkedés vádjával január elején agyonlőtték a szovjetek. Máig ismeretlen helyen nyugszanak.

Forrás: www.real.mtak.hu
library.hungaricana.hu