Tevékenységeink

Katonasír felújítása Szigetszentmártonban

Csarnai Márk fiatal történész, 2023 szeptemberében keresett meg Berényi János őrmester és két vele eltemetett bajtársa sírhelyének fényképeivel, hogy azok felújításra szorulnak a Csepel-szigeten található Szigetszentmárton községben. Ezt jeleztem a Katonasír Kutató és Ápoló Egyesületünk tagságának, s mint kiderült, egyik egyesületi tagunk, Szabó Tamás éppen ott dolgozik mostanában. Közelgett november elseje, a „Mindenszentek” ünnepe, amelyre remek és illő időzítés lett volna felújítanunk az elhanyagolt huszár katona sírhelyét.
Csarnai Márk történész felvette a kapcsolatot a polgármesterrel és a helyi plébánossal, míg Szabó Tamás barátunk a helyi tűzoltókkal, akik igény esetén biztosítani tudják a katonasír nagynyomású vízzel való lemosásához a vizet. Emellett Szabó Tamás egyesületi tagunknak köszönhetjük a helyi lakosokkal kiépített remek kapcsolatrendszerét, amelyet igénybe tudtunk venni.
Végül több egyeztetést követően, X.21-én szombaton egyesületünkből Szőnyi Gábor, Szőnyi Sára, Pócsik Egon Viktor, Polgár Zsolt, Szabó Tamás, Beke Gábor és szerény személyem, illetve Csarnai Márk történész, valamint Varjas Ákos támogató tagjelölt, aki Győrből utazott el ezért, Szigetszentmártonban találkoztunk, s elsőként a település központjában található Turul emlékműnek megtisztítását kezdtük meg. A hírre csatlakozott hozzánk Szabó György barátunk a közeli Makádról barátjával, s tevékenyen részt vettek a munkálatokban.
Szigetszentmártonban a Turul emlékművet 2001-ben avatták fel, s azóta lekopott az emléktábla felirata, illetve tisztításra szorult az emlékmű kövekből álló, hegyet formáló talapzata és a körülötte térkőből kirakott terület. Szabó Tamás egyesületi tagunk elintézte, hogy az emlékmű melletti portán lakó hölgy fogja biztosítani kertjéből a vizet a nagynyomású víztisztító berendezésünkhöz, így a segítőkész tűzoltókat értesítette erről, hogy feleslegesen ne fáradjanak, sikerült megoldani ezt a feladatot. A hölgy beengedett kertjébe, majd elment napi ügyeit intézni. Nagyon jól eső érzés volt ez a fajta bizalom, amellyel megtisztelte egyesületünket, hogy becsületünkben bízva, felügyelet nélkül mozoghattunk kertjében, hogy a vizet onnan vehetjük.
Elsőként erős víznyomású géppel megtisztítottuk a Turul emlékmű kopott feliratú tábláját, talapzatát. Ezt követően az emlékművet körül ölelő térköveit kezdtük lemosni, miközben a Turul talapzatán lévő táblán elkezdtük a felirat betűit újra festeni. Ekkor újabb megható jelenetnek lehettünk tanúi. Egy helyi lakos, látva munkákat, egy üveg jó minőségű borral ajándékozott meg bennünket, sűrű kéz szorítások, elismerő szavak közepette. Emellett többen is megköszönték a helyiek közül munkánkat, ki gyalogosan elhaladva, ki kerékpárról odaszólva, ki gépkocsijából dudálva és integetve, vagy lassan haladva odaköszönve. Egy jól eső, lélekemelő érzés töltötte el bensőnket, hiszen egy példásan összetartó, igényes, tiszta jellemű közösséget ismerhettünk meg Szigetszentmártonban.

Közben Csarnai Márk történész pár bajtárssal kiment a közeli temetőbe Berényi János őrmester sírhelyéhez, mert dr. Kallós Péter atyával – szűkös idővel rendelkező papi tetendői miatt – ebben az időpontban ért rá. Így az atya megáldotta a sírt, amelyet a többiek imájukkal erősítettek meg. A Turul emlékműnél végzett munkálatok után, az egyesület zöme is megérkezett a helyi temetőbe, hogy együttesen kezdjék meg a felújítási munkát Berényi János és vele eltemetett két bajtársa sírjánál.

Csarnai Márk történész szeptembertől utána járt Berényi János őrmester adatainak, amely során kiderítette, hogy 4 huszár halt hősi halált az itt védelmi harcot vívó 4/II. huszárosztály 4. századából, köztük Berényi János őrmester. A sírt Berényi özvegye készíttette, melyre szívbe markoló feliratot vésetett:

„Itt nyugszik két bajtársával 
a Hazáért hősi halált halt
Berényi János őrm. 
1914 – 1944
Feleséged, kicsi fiad imádkoznak érted
Istent kérve, hogy mennyekben viszontlássanak Téged
mert érettük, s a Hazáért adtad oda élted.
Szeretettel hű nejedtől, s Janika fiadtól.”

Negyedik huszártársuk nyughelye, sajnos máig ismeretlen. Munkánkat elsőként árkolással kezdte meg jól összeszokott csapatunk, hogy a sírkő nagynyomású vízzel való megtisztításakor, ne alakuljon ki sártócsa. A sírhelyen lévő virágokat óvatosan eltávolítottuk ideiglenesen, hogy munkánk végeztével visszaültethessük. A magunkkal hozott slaggal és hosszabbítókkal üzembe helyeztük a tisztítógépet, amellyel szépen haladtunk. Ezt követően a sírkő repedéseinek javítása, törések pótlása következett, miközben az erősen megkopott sírfelirat újra festésének ketten is neki fogtunk. 

Majd középen a föld feltöltése kezdődött, amelyre idővel fekete nejlonzsákot helyeztünk, arra és a sír köré fehér murvát hordtunk, s egyengettünk el. Végül a magunkkal hozott virágokat és a sírhelyről óvatosan kivett virágtövek visszaültetésével fejeztük be munkánk. A felújítással végezve, nemzeti szalaggal kötöttük át a sírt, mécsest gyújtottunk, egyesületi koszorúnkat helyeztük el. Jó érzés töltötte el lelkünket így, ahogy a felújított sírhely előtt álltunk. Végül elmondtunk egy imát, a sírban nyugvó hősi halottak lelki üdvéért.

Szeretnénk köszönetet mondani önzetlen segítségükért és áldozatos munkájukért, a makádi önkénteseknek, dr. Kallós Péter plébánosnak és Csarnai Márk történésznek. Hálával tartozunk Szigetszentmárton polgármesterének, tűzoltóinak és valamennyi hazafias lelkületű lakosának, hogy e nemes ügyet átérezve segítették, támogatták munkánkat.

Legvégül szeretettel ajánlom a Magyar Jelen beszámolóját: