Hajdu Dezső őrnagy
Históriák,  Katonahőseink

Hajdu Dezső őrnagy

Hajdu Dezső Nagykanizsán született 1908. december 5-én.

1930.VIII.18-án avatták hadnaggyá a Ludoivika Akadémián. Nagykanizsán szolgált a kanizsai 6. gyalogezrednél, majd a 3. határőr kerületnél. Alakulatát 1939.l.23-ától 17. gyalogezreddé nevezték át, majd még ugyanebben az évben a kőszegi Magyar Királyi “Hunyadi Mátyás” Honvéd Középiskolai Nevelőintézethez vezénylik. Az erdélyi bevonulásban puskás századparancsnokként vett részt. 1941-ben két hónap frontszolgálatot teljesített puskás menetszázad parancsnokként.1942-ben 7 hónap frontszolgálatot teljesített a magyar 2. hadsereg kötelékében, mint kocsizó légvédelmi géppuskás század parancsnok, majd VI. kerékpáros zászlóalj parancsnok. 1944.IX.12-től ismét hadiszolgálatot teljesített, mint a 12. tartalék hadosztály hadműveleti segédtisztje és zászlóalj parancsnoka. Hivatásos őrnagyként 1944. szeptember 9-én, a 12. tartalékhadosztályhoz került segédtisztként. Végigharcolta Budapest ostromát, a végén annyira megfogyatkozott a védők létszáma, hogy rögtönzött harccsoportokat állítottak fel, amelyek közül, egynek ő lett a parancsnoka, amely nevét viselte (Hajdu harccsoport). A kitörés során, Ő volt a legmagasabb rendfokozatú magyar tiszt, aki több napi nélkülözés és folyamatos harci körülmények között haladva, elérte a saját vonalainkat. Az utolsó szovjet záróvonal átküzdése során, Tök – Szomor között megsebesült fején, mellkasán és bal combján, s vérző sebei ellenére átverekedte magát a mieinkhez. Szerelmük ékes példája, hogy felesége végig kitartott mellette, Nyugat Magyarországról a kitörők elé utazott, ahol találkoztak is, majd a kórházban mellette maradt, ápolta.
1945. októberében hazatért, rendfokozatától megfosztották. 1989 után rehabilitálták és alezredessé léptették elő.
Merítsen erőt a felnövekvő magyar ifjúság: kitartó szerelmükből, egymás- és hazájuk iránti hűségükből! Lelkét a Teremtőnek 1993. május havában adta vissza, Keszthely városában. Áldott legyen emléke!

Forrás:
Sőregi Zoltán: Katonák kerékpáron – A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945
Hadtörténelmi Közlemények 131. évf. 2018. márciusi kiadványban, Miklós Tamás: Bocz Géza hadnagy naplója Budapest ostromáról és a kitörésről